Webbtjänster

Vissa av våra kunder kan inte läsa vår hemsida!
Det tar för lång tid att ladda ner innehåll från vår webb över mobilnätet!
Varje gång vi ändrar texten på en webbsida måste vi även ändra i utseendet!
Hur mycket tid skulle vi spara om säljarna kunde mata in orderinformationen direkt i mobilen?
Hur vet vi att vår hemsida är säker?


Skärmsurf. Att göra en hemsida är inga problem. Men att göra en hemsida som är säker, tillgänglig för alla och kostnadseffektiv att uppdatera är inte det lättaste. Med hjälp av OSYSTEM säkerställer ni att er hemsida är:

Kostnadseffektivitet...

...uppnås genom att skilja på innehåll och utseende. Detta möjliggör bland annat:

Åtkomlig och surfvänlig

En långsam eller svåråtkomlig webb skapar inga nya affärer. Våra webbtjänster garanterar:

Framtidssäker

Ni får alltid en lösning som följer moderna och accepterade standarder och formatmallar. Detta gör informationen på er webb lätt att koppla till andra program och lätt att anpassa till nya typer av webbläsare.

Det faktum att vi alltid håller innehåll separerat från utseende minskar framtida underhållskostnader väsentligt.

Säker

OSYSTEM hjälper er att göra er webb säker för era besökare och er själva. Till exempel använder vi inte osäkra tekniker som Javascript, Flash och ActiveX, vilka ofta är spärrade i webbläsarnas säkerhetsinställningar. Vi hjälper er även att skapa webbsidor som möjliggör säker interaktivitet med inloggning, registrering, datalagring eller lösenordsskyddade sidor.