Proteomics nätverklösning

Situation

Proteomics flyttade in i nya lokaler som hade ett gammalt koax/partrådsnät. Man behövde akut resurser för att kunna bedriva avancerad bioteknisk forskning och analyser med stora datamängder.

Det var av yttersta vikt att:

Det krävdes även säkerhetskopiering av databaserna under drift eftersom vissa robotar behövde information dygnet runt.

Lösning och resultat

OSYSTEM tog hand om specifikation och upphandling av nytt kabelnät för gigabit-hastighet. Det gamla TP-nätet användes i görligaste mån för att hålla kostnader nere.

Installation av linuxbaserade servertjänster för DNS, DHCP m m som ger ett kostnadseffektivt underhåll. Användarna arbetar i Windows-miljö.

De delar av nätverket som skulle hantera stora datamängder (terabyte per månad) försågs med gigabit-anslutning. Brandvägg med avancerade regler för till exempel uppdatering av proteindatabaser installerades och nätverket separerades i flera säkerhetszoner. Bland annat isolerades labnätet från omvärlden för att säkerställa realtidsinformation mellan robotar och instrument.

Det installerades en bandrobot för säkerhetskopiering som ser till att all sparad data förvaras säkert. Back-up av databaserna tas under drift utan att störa dataflödet.

Om Proteomics

Proteomics Research and Development Centre i Lund hjälper företag, forskare och institutioner med analys och identifiering av proteiner. Centret är ett av få i Sverige som har den avancerade utrustning som krävs för att göra noggranna analyser av proteiner.