Immunteknologi Ordersystem

[Ordersystem]

Situation

Avdelningen behövde ett ordersystem för att effektivisera beställningar från leverantörer. Systemet skulle minska arbetet vid beställningar, centralisera hanteringen samt minska kostnader genom sammanslagning av beställningar.

Dessutom skulle systemet hjälpa till med att hantera riskklassificeringar för material.

Lösning och resultat

Den existerande infrastrukturen med databas och webbserver användes för att hålla kostnaderna nere.

Ett nytt webbgränsnitt med affärslogik utvecklades, med inmatnings- och administrationsformulär samt rapportfunktioner.

Databasen är också tillgänglig i Excel och Access på intranätet, för att kunna plocka fram mer detaljerade analyser och rapporter än i webbgränssnittet.

Om Immunteknologi

Avdelningen för Immunteknologi ligger under institutionen Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Avdelningens huvudverksamhet inbegriper studier av immunsystemet, dess celler och molekyler.