Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet

Situation

Chefer i ledande position behövde tillgång till nätverksresurser oavsett var de arbetar — mobilt med bärbar dator, hemifrån, på flera olika kontor och så vidare.

Man ville även ha kalender med möjlighet för sekreterare att boka och göra ändringar. Kalendern skulle vara tillgänglig online överallt, då synkronisering inte gav den ger flexibilitet man önskade.

Filer skulle flyttas från Mac-miljö till Windows.

Det gamla nätverket hade dålig driftsäkerhet.

Lösning och resultat

Det installerades en central Linuxserver för fildelning, epost och kalendersystem. Denna utgör stommen i nätverket och löste också filflyttningen från Mac till Windows.

Mindre kontor och hemkontor direktkopplades till fakultetens nätverk med höghastighetsmodem över hyrda fasta anslutningar (SDSL). En ISDN-uppkoppling för distansarbetsplatser gav cheferna tillgång till nätverksresurser oavsett var de arbetade ifrån.

På de olika kontoren installerades en Windows terminalserver och terminaler för att få samma arbetsplats på alla kontor, med rimlig underhållsinsats.

Det gjordes en anpassning av kalendersystemet (Teamware Office) så att det fungerar på bärbara handenheter som Palm och SonyEricsson P800 och P900 — var som helst och när som helst.

Ett nätverk med optisk fiber i stamnätet ökade driftsäkerheten.

Om Medicinska Fakulteten

Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet har ett rikt utbud av forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicin, vård och hälsa. Fakulteten har 2 400 helårsstudenter på 9 utbildningsprogram, 850 forskarstuderande och 1 300 anställda.